38000815 Bibliotekar tilstede 8-15.30 bibvag@vaf.no

Som elev ved VGS har du rett på gratis utlånsordning av lærebøker. Lærebøkene lånes fra august til begynnelsen av juni. Da skal de leveres inn igjen til neste kull. Bøkene må leveres tilbake i brukbar tilstand, dvs. uten skader og understrekninger.

Tapte/skadede bøker må erstattes i henhold til gjeldende satser pluss omkostningsgebyr. Hvis eleven ønsker å notere i bøkene bør man heller kjøpe egne bøker.

Eleven er ansvarlig for nettopp de bøkene han/hun har lånt og som er registrert på eleven i utlånssystemet. For å unngå å forbytte bøker med andre elever må eleven skrive navn, klasse og år i boka. Med bokbind på bøkene blir det enda lettere å holde styr på egne bøker. Dessuten blir det da også større sjanse for å få tilbake boka hvis eleven mister eller glemmer den et sted.

Hvis eleven mister/blir frastjålet boka midt i semesteret, må hun/han selv skaffe en ny lærebok. Skolen kan ikke låne ut et ekstra eksemplar hele året i tilfelle boka skulle dukke opp igjen.

Skolen er ikke forpliktet til å låne ut lærebøker til privatister, men om elever ved skolen skal ta opp fag o.l. er det mulighet for lån over kortere tid såfremt vi har flere bøker innen faget.

Husk at lærebøker koster, så pass godt på dem! En bok kan gjerne komme på 500-600 kr., og hvis man mister 4 bøker blir det mye penger!

Translate »