38000815 Bibliotekar tilstede 8-15.30 bibvag@vaf.no

Vi har mange spennende spill i biblioteket, den nyeste på lista er stortingspillet, som du kan lese mere om her, med lenke til regler. Kort fortalt er det to lag som kjemper om regjeringsmakta.

Hva går spillet ut på?

Mistillits- og kabinettsspørsmål, maktfordeling samt Stortingets og regjeringens arbeidsform: I spillet kjemper laget som er i opposisjon om regjeringsmakt, mens laget som er i regjering jobber for å holde på makten.

Under spillets gang er elevene partiledere for hver sine partier og deltar i politiske allianser – enten i regjering eller i opposisjon. I alliansen må man samarbeide om å bli sterkere, og om å felle sine politiske motstandere. Kun én allianse får politisk gjennomslag og vinner Stortingsspillet ved å komme først i mål.

Andre spill i biblioteket

 

 

Translate »