38000815 Bibliotekar tilstede 8-15.30 bibvag@vaf.no

Drama

 På Dramas finner du nesten 3000 manustitler, som du kan søke opp og bestille for lesing eller fremføring. Dramas er utviklet i kontinuerlig dialog med dramatikere, andre rettighetshavere, Teaterforleggerforeningen i Norden, Norske Dramatikeres Forbund og Norsk Oversetterforening.

Translate »