38000815 Bibliotekar tilstede 8-15.30 bibvag@vaf.no

Hvorfor spørreundersøkelse?

I prosjektet Retrobiblioteket ønsker vi å løfte fram gjemte skatter fra bokhyllene, synliggjøre bredden i bibliotekenes samlinger og sette fokus på at eldre litteratur kan engasjere, bidra til aktivitet, deltakelse og gi gode leseopplevelser.
Vi inviterer alle bibliotekansatte til å være med på å velge ut hvilke temaer som skal videreutvikles i prosjektet. Send gjerne inn flere svar fra hvert bibliotek!
Med utgangspunkt i de valgte temaene vil det bli laget anslagsvis åtte «kofferter» (virtuelle og fysiske) som inneholder rekvisitter, foredragsholder, litteraturliste, tips til aktiviteter og brukermedvirkning m.m.

Velg inntil fem tema som du synes ville være interessant for ditt bibliotek og dine brukere.Kom med innspill i kommentarfeltet under hvert av temaene du krysser av for:

Tenk:

  • Kan dine lesere bli engasjert i dette temaet?
  • Kan ditt bibliotek (enkelt) gjøre noe lokalt i forbindelse med dette som involverer og engasjerer leserne dine?
  • Har du noen ressurspersoner blant ditt publikum som kan bidra med sin ekspertise? Hvilke samarbeidspartnere lokalt kan du bruke i forbindelse med temaet?
  • Har du forslag til en bestemt bok, forfatter eller foredragsholder som kan kobles opp mot dette temaet på en måte du syns kan være interessant?
Questback’en blir sendt ut iløpet av få dager og besvares innen 26.september
https://web2.questback.com/Quests/QuestDesigner/PreviewPage.aspx?QuestID=5029521&sid=0qSFk0zPha&PPK=smgor7nvym

1. Bibliotekets navn:

2. Velg inntil fem temaer og kommenter:

Bokstaver og skriftspråk
 
 
Oversettelse og gjendiktning
 
 
Dialekter og slang
 
 
Konstruert språk, språklek og dikt
 
 
Utvandring og innvandring
 
 
Flukt
 
 
Krig og revolusjon
 
 
Menneskerettigheter og likeverd
 
 
Det moderne Norge vokser fram
 
 
Naturvern gjennom tidene
 
 
Tilbake til naturen/naturromantikk
 
 
Naturressurser og klimakrise
 
 
Dyrs plass i litteraturen
 
 
Science Fiction
 
 
Tegneserier
 
 
Spill som historiefortelling
 
 
Musikk i litteraturen
 
 
Kvinnelitteratur og «dameromaner»
 
 
Kunstner/forfatterliv
 
 
Ungdomsopprør og undergrunnskultur

3. Forslag til andre temaer:

 

 

 

 
Translate »