38000815 Bibliotekar tilstede 8-15.30 bibliotek@vagsbygd.vgs.no

Bokanbefalinger fra Vågsbygd skolebib:

Bokanbefalinger fra bibliotekarer i norge:

Flyktninger

Eldorado(2014) av Laurent Gaude Salvatore Piracci er kommandant på en fregatt som patruljerer farvannet foran Lampedusa, en av inngangene til det forjettede land. Han stopper utallige båter med levende, døde og halvdøde flyktninger, og bidrar til at de desperate og...

GIS : verktøy for å forstå verden

Verden er kompleks og endres raskt. Hendelser som skjer ett sted får ringvirkninger andre steder. Denne boken viser at hendelser og fenomener som forekommer nær hverandre geografisk, ofte henger mer sammen enn de som skjer langt unna hverandre. For å forstå steder,...

Barn og ungdom

Det er noe galt med RSS-strømmen, kontroller argumentene.

Bøker under 200 sider

Det er noe galt med RSS-strømmen, kontroller argumentene.
Translate »